More selected projects

hangmenProjects latest BLOCKBUSTER : The Death of Ceramics.
Produced by Hangmen Ab. 
Curated by Stephen Mckenzie and Christian Sandell, assistant-curator Gerald James Heffernan
Featuring : Jakob Solgren, Maria Boij, Joakim Ojanen, Magdalena Nilsson, Nacho Tatjer, Éva Mag, Kjell Rylander, Klara Kristalova, Haidar Mahdi, Veronica Brovall, Anton Alvarez, Charlotta Östlund and Per B Sundberg
Opening - 26th August, 17.00 - 21.00 
Closing - 1st October, 2016

hangmenProjects presenterar the Death of Ceramics. En utställning där vi vill undersöka vilken roll keramiken har i konsten. Med det som utgångspunkt började vi se oss om efter intressanta konstnärsskap och ganska snart upptäckte vi olika kategorier av konstnärer som arbetar med keramik. Dels de som har en bakgrund som keramiker och som använder det som konstnärligt uttrycksmedel. Dels de som kommer från konsthållet, alltså utbildade vid någon av landets konsthögskolor och som av olika anledningar har valt att arbeta med keramik. En annan kategori är keramikutbildade konstnärer som valt bort materialbundenheten och jobbar med andra uttrycksmedel i sin konst. Konstnärer med keramisk bakgrund har haft svårt att hitta en plattform för att visa sin konst. I och med sin bakgrund och utbildning, blir man hänvisad till konsthantverksscenen, trots att man kanske inte alls ser sig själv som konsthantverkare utan snarare som konstnär. 

På senare tid har dock en förändring skett och många gallerier har öppnat dörren och knutit konstnärer som arbetar med keramik till sig. Materialet verkar ligga i tiden. Kanske är det så att det idag finns ett behov av en typ av konst där man ser tydliga spår av konstnärens arbete och där varje objekt är unikt. Inom konstvärlden har keramiken varit ett underdog material som, om det använts över huvud taget, getts ett nästan komiskt uttryck eller använts  som ett ironiskt, kitschigt material. Lera används också som skissmaterial eller för att modellera former som man tar form på och använder vid bronsnjutning,  alltså “riktiga” skulpturer. Det vi ser nu är att keramiken får stå för vad den är i större utsträckning. 

The Death of Ceramics visar verk som vi tycker speglar det komplexa samspelet mellan konst och keramik. Verk av konstnärer vars minsta gemensamma nämnare egentligen inte är ett visst bestämt material utan mer ett sätt att förhålla sig till detta, antingen genom att närma sig eller fjärma sig.

Curators

Stephen McKenzie och Christian Sandell

 

kristalovakristalova

Klara Kristalova

pellepelle

Per B Sundberg

nachotatjernachotatjer

Nacho Tatjer

nachopynachopy
evamagevamag

Éva Mag

evaeva
ojanenojanen

Joakim Ojanen

alvarezalvarez

Anton Alvarez

veronicaveronica

Veronica Brovall

verver
jakobjakob

Jakob Solgren

magdmagd

Magdalena Nilsson

mag1mag1
boijboij

Maria Boij

haidhaid

Haidar Mahdi

charlotteostcharlotteost

Charlotta Östlund

kjellkjell

Kjell Rylander

kerker