More selected projects

HANDMADE TALES
04.10 - 01.11 2019
Vernissage fredagen den 4 oktober kl 17.00-21.00

 
Esmé Alexander, Beatrice Brovia, Elsa Chartin, Evelina Dovsten, Sara Elggren, Åsa Elmstam, Markus Emilsson/Markus Bergenheim, Jennifer Forsberg, Ylva W Franzén, Karin Gustavsson, Serena Holm, Sarah Hurtigkarl, Hanna Kisch, Agnieszka Knap, Mariana Silva Varela, Maya Strandberg och Yoko Yamano. Utställningen är curerad av Jenny Bergman och Auli Laitinen.

Handmade tales
Under Stockholm Craft Week presenterar hangmenProjects en samtida historiesaga med konsthantverk av 17 materialbaserade konstnärer. Berättandet och utförandet speglar en lång historia av hantverk med kopplingar både till värde- och genushierarkier.
En av skiljelinjerna mellan konst och konsthantverk grundar sig i en fabel som glömmer att de flesta former av konstutövande bygger på kunskap om en teknik. En annan fabel är över- och underordningen av tanke och hand. Ett evigt antingen-eller, som lika gärna kan vara både-och.
Därom finns något viktigt att berätta, och på hangmenProjects har vi valt 17 konstnärsperspektiv. Utifrån deras verklighet. Ett handgjort historieberättande.


Handmade tales
To coincide with Stockholm Craft Week, hangmenProjects presents a current narrative on craft by 17 material-based artists. This story, through its execution, reflects the long history of craft in relation to both it’s value and gender hierarchies.
One of the dividing lines between arts and crafts is based on a tale that fails to mention that many forms of art practices are based on knowledge of a technology.
Another fable is the supremacy and subordination of thought and hand. An eternal either-or, who might as well be both-and.
That's why there is something important to tell, and at hangmenProjects we have selected 17 artists' perspectives. Based on their reality. A handmade storytelling.