More selected projects

Anna Nordström: Happy for no reason
6 april - 5 maj, 2018

Vernissage: Fredagen den 6 april kl 17.00-21.00


Tro det eller ej men vi befinner oss i arkaisk tid i Tenea i Grekland och en bildhuggare står framför det marmorblock som är tänkt att formas till nästa skulptur. Det vågiga håret mejslas omsorgsfullt ut, liksom de släta delarna som utgör kroppen, och bildhuggaren ägnar lite extra tanke och tid åt det som långt senare kommer att kallas det arkaiska leendet. Ett leende som hittills varit okänt men som nu är karvat i sten och riktat mot framtiden. Ett ideal för hälsa och välbefinnande.

Kanske är det ett liknande leende som vi ser sprida sig över Dale Carnegies läppar 1937 i New York när han skriver sista raden i boken How to Win Friends and Influence People. Finns det i leendet en blygsam aning om att boken kommer att bli en av världens mest sålda? Utan tvekan hade författaren funderat över leenden: ”I am talking about a real smile, a heartwarming smile, a smile that comes from within, the kind of smile that will bring a good price in the marketplace.”

En besökare kliver den 6 april 2018 in genom dörren till galleriet hangmenProjects och möts av Anna Nordströms utställning ”Happy for no Reason”. Besökaren ler vid anblicken av den råa men utsökt påtagliga materialitet som verken utgör. Sammet, satäng, lycra, lamé och lakansväv har sammanfogats till bilder som liknar något, en förnimmelse av något bekant. Det vi ser i besökarens ansikte – är det ett arkaiskt leende, ett leende för marknadsplatsen eller ett helt annat typ av leende?

Anna Nordströms kvadratiska små tygbitar kan föra tankarna till pixlar och hur de en för en bygger upp den digitala bilden. Men skulle vi då inte undervärdera det faktum att den textila analoga ”pixeln” föregår den digitala – särskilda väv- broderi- och lapptekniker bygger alla upp bilder och mönster med hjälp av enfärgade punkter. Koden som bygger upp de digitala bilderna har dessutom den hålkortsbaserade vävstolen som förlaga. Samtidigt kommer de bilder som ligger till grund för utställningens verk alla från internet.

Tanken om ideal hälsa och välbefinnande har gett upphov till artefakter – en marmorskulptur, några böcker och verktyg uppgrävda ur en grav – som i sin tur antagit formen av kulturella fenomen för att sedan spridas och mångfaldigas på internet i form av bilder. Bilder som till slut helt lösgjort sig från sitt ursprung. Via skärmen når bilden konstnären som metodiskt rekonstruerar den ruta för ruta. Och de verktyg som en gång följt med ner i graven återuppstår nu i lera. Nordströms hand har omfamnat det stela leendet från det förflutna på ett sätt som gör att vi inte undkommer frågan: vilket leende möts vi av idag?

Text: Elias Kautsky

Anna Nordström född 1984 i Gävle, bor och arbetar i Stockholm. Utbildad på Konstfack och MICA, Baltimore. Senaste årens utställningar inkluderar bland andra Textila Undertexter/ Marabou Parken och Malmö Konsthall, NormForm/ ArkDes, Virago/ Hilde Gallery, LA och Professional Feelings/ Länsmuseet Gävleborg. Det här är tredje gången Nordström medverkar på hangmenProjects. Medlem och grundare av Den Nya Kvinnogruppen, en grupp av sex konstnärer med ett gemensamt intresse för konst, konsthantverk och feministiska strategier. DNK har sedan starten 2013 arbetat med att skapa utställningar och workshops kring dessa ämnen på ställen som Gustavsbergs Konsthall, Eskilstuna Konstmuseum, Verkstad Konsthall, Young Art m.m.