More selected projects

Välkomna på bokrealse på hangmenProjects torsdagen den 8 mars:

BIG DIG av Jonatan Habib Engqvist och Lars-Erik Hjertström Lappalainen

18.30 Bokrelease i författarnas och Kronprinsessans närvaro.
Under kvällen säljs boken till specialpriset 150 riksdaler och signeras i mån av tid.

”Aktivitet” är en lugnande tanke, den är diskursens napp som tystar konsten. En annan faktor är nyliberalismens framhävande av aktivitet. Givet konstvärldens (men inte konstnärernas) allmänna följsamhet gentemot rådande ordning, förstår man att passiviteten måste tystas eftersom det rådande måttet är aktivitet och dess mätbarhet. Som en tredje faktor kan man nämna det traditionella konstbegreppet som fastslår att konst är aktivitet, produktion, görande. Det påverkar oss fortfarande, även om det kan tyckas obsolet. Beröringsskräcken, en viss pathofobi, är det äldsta skiktet, nyliberalismens utnyttjande av den, det senaste. Men det mest precisa osynliggörandet av passiviteten i konsten kommer från det filosofiska eller estetiska konstbegreppet, som har varit verksamt från slutet av 1700-talet och faktiskt in i våra dagar. Det är där vi börjar, i filosofins oförmåga.

Omslag och samtliga bilder i boken: Annika Von Hausswolff

Jonatan Habib Engqvist är teoretiker och curator som arbetar internationellt på frilansbasis. Han har skrivit för och redigerat flertalet böcker och tidskrifter, har tidigare varit projektledare på Iaspis, intendent på Moderna Museet, jobbat på Södertörns högskola och Kungl.Konsthögskolan. Curator för Reykjavik Art Festival (2012), den 8e Momentumbiennalen (2015), Sinopale 6 i Turkiet, Survival Kit Festival 9 i Lettland (2017) och det pågående projektet Nya Småland.

Lars-Erik Hjertström Lappalainen har undervisat i filosofi vid Södertörns högskola, konstteori på Konstfack och föreläser regelbundet på flera konstskolor i Sverige. Han är verksam som översättare samt hängiven konstkritiker och skribent för tidskrifter som Art Papers, Springerin, Spike Art Quarterly, Kunstkritikk och har kurerat utställningar för bl.a. Nordin Gallery och Kalmar Konstmuseum.

De undervisar konstfilosofi tillsammans på Kungl. Konsthögskolan och driver tillsammans med Annika Von Hausswolff nättidskriften tsnoK.