hangmenProjects is an exhibition space located at Ringvägen 86 in Stockholm, Sweden, run by Hangmen.

In 2018 the Swedish Arts Grants Committee awarded hangmenProjects the Dynamo Award. The Dynamo Award is intended to highlight initiatives that contribute to the creation of new venues where artists can meet their audience. The Swedish Arts Grants Committee’s motivation reads as follows (in swedish):

Årets Dynamostipendium går till Jenny Bergman och Stephen McKenzie för deras arbete med Hangmen Projects. De har lyckats skapa en utställningsplats bortom den hierarkiska ordning som annars kännetecknar konstscenen. Sedan öppningen i december 2014 har de visat 33 utställningar i den lokal som förut var utställningsteknik- och produktionsföretaget Hangmens verkstad. Jenny Bergman och Steven McKenzie är båda i olika hög grad engagerade i Hangmen. De är konstnärer som majoriteten av företagets medarbetare och hade efter många och långa diskussioner om konstlivets struktur en önskan att ta sitt öde i sina egna händer. Men i stället för att reservera ett galleri för den egna gruppen har de visat utställningar i olika genrer med konstnärer på vitt skilda positioner i sina karriärer. På så vis har Hangmen Projects blivit i bästa mening oförutsägbart varken manifest konstnärsdrivet, prestigegalleri eller konsthall. Finansierat av utställningsteknik för Bonniers Konsthall, Millesgården, Artipelag, Spritmuseum, Acne Studos, etc. är verksamheten oberoende av bidrag och försäljning vilket naturligtvis är en stor frihet samtidigt beskriver den ett mycket sympatiskt kretslopp vad gäller kontaktnät, konstnärlig och teknisk kompetens. Med sin alldeles egna apparition har verksamheten kommit att tjäna som en mycket välkommen ventil i det Stockholmska konstlivet.