More selected projects

hangmenProjects presenterar stolt utställningen:

VINKLAR med Cecilia Darle, Jan Matsson och TOMBOLA
4 mars – 19 mars, 2016


Utställningen Vinklar har uppstått utifrån samtal mellan tre konstnärer/grupper vilka vill arbeta med och i utställningsrummet på ett direkt sätt och som finner hangmenProjects en tilltalande plats med hörn, prång, vinklar, vrår, högt i tak och mycket syre.

Cecilia Darle arbetar med teckning och installation. Hennes arbeten tar avstamp i utställningsrummets specifika förutsättningar. Dessa förstärks och bearbetas genom tecknade och tredimensionella linjer samt föremål, urklipp och bilder som inkorporeras i dessa ”tankebanor”. En slags berättelse eller sekvens av stillbilder växer fram över väggar, tak och golv. Cecilia deltog senast i utställningen I marginalen på platsens sidor tillsammans med Kristina Bength i Rättviks Konsthall sommaren 2015. Hon arbetar även nu tillsammans med Kristina Bength i ett annat samarbetsprojekt som kommer att visas i form av en samlingsutställning med tillhörande publikation i september 2016 på Uppsala Konstmuseum.

Jan Matsson arbetar med måleri och tredimensionalitet. Teckning i rymden och färgens benägenhet att strunta i positioner. Färgen är mer än en nollas rullning; linjen en skrattande krökning. Rörelsen själv är viktig och överordnad de strukturer och mönster som invaderar och bäddar för livet. Impulser från platser - tillstånd - och händelser - initierar förloppen. Jan Matsson drabbar samman med platsen: den starkare vinner. Kontamination är att vara vid liv.
’’Kontamination innebär närmande mellan plats - närmande vad? Närmande genom att vara mellan tillstånd av plats. Närmande den motiverande duken: det veckade territorium i vars landskap vi vandrande åtrår och från vars kullar vi spejande reser mod att nedfälla byten.’’
Jan Matsson tog examen från Kungl. Konsthögskolan våren 2015. Han deltog senast i Collage Party som kurerades av Roger Von Reybekiel och Jun-Hi Wennergren Nordling där sju konstnärer under en veckas tid på plats improviserade fram en utställning. Just nu arbetar han i Philadelphia där han har sin ateljé.

TOMBOLA är en konstnärsgrupp, baserad i Göteborg som består av Anna Carlson, Lena Danielsson Wulcan, Gunilla Hansson och Pia König vilka tillsammans gör konstprojekt och evenemang  vid sidan av sina respektive konstnärliga verksamheter. Gruppen uppstod år 2000 som följd av det gemensamma arbetet med konstnärsdrivna Galleri 54. Nu senast framförde de Reflektioner – en reflexperformance i fyra akter under 13Festivalen samt under hösten agerat insatsstyrka i projektrummet Bageriet, där de rustade upp fasaden genom att tvätta, skrapa och måla. Båda händelserna på Konstepidemin i Göteborg. I tidigare utställningar har de bland annat skapat föränderliga ”målningar” med hjälp av såpbubbelmaskiner och luftströmmar på oberäkneliga sätt. De har i fem år arrangerat den uppskattade TOMBOLA Parksalong, ett endagars evenemang med upp till 25-30 konstnärer i Azaleadalen, Slottsskogen, Göteborg.
”Inför utställningen på hangmenProject har vi tagit avstamp i reflexperformancen vi gjorde tidigare i år. Nu håller vi på att resonera, rekognoscera, respirera för att realisera och kunna relatera till vad vi önskar reproducera som förhoppningsvis skall resultera i TOMBOLA (kanske) REPARERAR.”

 

cillacilla

Cecilia Darle

cilla2cilla2
cilcil
cecilia_darlececilia_darle
Jan_MatssonJan_Matsson

Jan Mattson

Jan_mattssonJan_mattsson
janjan
tom4tom4

Tombola

tombtomb
tomtom
tombolatombola