More selected projects

4:ANS BUSS - STILL UNTITLED

21. May - 12. June  2021
Opening Friday 21 May at 17.00 - 22.00. Welcome!


Collaborating artists:
Jenny Bergman / Anna Nordström,
Jacob Dahlgren / Nacho Tatjer,
Eva Rocco Kenell / Joanna Lombard
Jakob Krajcik / Stephen McKenzie
Haidar Mahdi
Lyndal Walker

Den 27 och 29 maj och den 12 juni kommer Anna Nordström och Jenny Bergman vara på plats och berätta om sitt projekt Den Textila Tidslinjen för besökare. Textila teknologier är bland mänsklighetens viktigaste uppfinningar, och så pass basal för människan att vi nästan blir blinda inför den. Textil och textila varor har alltid varit i centrum för utvecklingen av ekonomiskt välstånd, och är idag en av de mest framträdande produkterna på den globala marknaden. Nära sammanlänkat med klimatproblematiken. Genom att gå tillbaka i historien, kan vi få syn på vår samtid med nya ögon, och också inspireras till att blicka framåt.  Från att spinna en tråd med slända på stenåldern, till dagens storskaliga fiberframställning. Textila fibrer är oftast inte beständiga. Och ändå är det bland det viktigaste vi har kommit på: det är kultur, konst, vetenskap, överlevnad, utveckling, förstörelse, liv och död. Med stöd från Konstnärsnämnden!