More selected projects

hangmenProjects har glädjen att presentera:

Éva Mag och Magdalena Nilsson: HUR MYCKET VÄGER ETT BERG
1 april -23 april, 2016

Hur mycket väger ett berg


En torkar
Gör mörka fläckar
Den andra smälter
En annan karvar
Allt sker parallellt ändå tidsförskjutet.
Magdalena Nilsson framställer ark av tusch precist med ett organiskt resultat. Éva Mag hinner inte, vill bara att det ska hända för att se vad som händer. Allt är av en orsak, det dolda är redan glömt, har gått in i ett system.
Det finns ett utlopp i rummet.

Éva Mag och Magdalena Nilsson arbetar båda med lera. Mag brottas med stora lerkroppar, våldsamt och fysiskt och i den performativa processen försöker hon förstå sin bakgrund och sig själv. Nilsson arbetar långsamt, metodiskt och noggrant i porslin. Ur porslinsplattor karvar hon fram hembyns topografi och bergets lager på lager och söker efter svar. På hangmenProjects ska dessa mötas; två konstnärer som förhåller sig mycket olika till ett och samma material.

Éva Mag (f. Transsylvanien, 1979) arbetar med skulptur, performance och fotografi. Det platsspecifika är främsta inspirationen till denna utställning, samt möjligheten att få fördjupa sig i Magdalena Nilssons arbete. Éva Mag tog sin masterexamen från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm i maj 2015. Under våren kommer hon att arbeta med utställningar och projekt i en ateljé på Iaspis där hon denna vår påbörjar en sexmånaders residens. Hon är representerad av Galleri Riis.
Magdalena Nilsson (f. Tidaholm, 1979) arbetar med keramik, tusch och skulptur. Topografier och berg återkommer i hennes arbete. Hon arbetar materialbaserat och att skifta material handlar om olika uttryck och olika tempo, ett sätt att uppväga lerans långsamhet. Magdalena Nilsson tog sin magisterexamen vid institutionen Keramik och Glas på Konstfack i Stockholm 2005. I höstas var hon i Kina som Iaspis-stipendiat vid The Pottery Workshop i Jingdezhen. På hangmenProjects kommer hon för första gången visa verk från vistelsen i Kina. Just nu färdigställer hon ett offentligt verk för Eskilstunas nya badhus.

 

mag_nilsson7mag_nilsson7
mag_nilsson6mag_nilsson6
mag_nilsson4mag_nilsson4
mag_nilsson3mag_nilsson3
mag_nilsson2mag_nilsson2
mag_nilssonmag_nilsson
magmag
magdalena_nilssonmagdalena_nilsson