Veronica Brovall och Jakob Krajcik: GAP

3 november - 9 december, 2017
Vernissage: fredagen den 3 november kl 17.00-21.00

hangmenProjects är mycket glada att presentera Veronica Brovall och Jakob Krajcik i en utställning som konstnärerna valt att kalla GAP. Ordet gap, med synonymer som uppspärrad mun, strupe, käft, hål, klyfta, tomrum, skrik och vrål, reflekterar det mörker som deras verk präglas av. Samtidigt kännetecknas deras konstnärskap av en starkt framåtdrivande energi, uppfinningsrikedom och skaparglädje och det var just dessa egenskaper som fick oss att presentera dem för varandra tidigare i år. I utställningen visas helt nya verk av Brovall och Krajcik som tvingar oss att se något annat, bortom det vi känner igen, verk som blir en lek eller en fantasi om ett uppror där görandet står i centrum mer än tingen själva och där manlighet blir ett material och ett sätt att appropriera styrka.

Veronica Brovall (Falun, 1975) bor och arbetar i Berlin. Brovall har medverkat med skulpturer och collage i en mängd solo och grupputställningar i Europa och USA, däribland Växjö Konsthall, Martha Herford, Tyskland, Kumu Museum of Art, Tallin, Autocenter, Berlin, Kunstverein Schwerin, Sint-Lukas Gallery, Bryssel, Kalmar konstmuseum, Uppsala konstmuseum, Norrtälje konsthall, Malmö konstmuseum, Bildmuseet, Umeå, Rod Bianco, Oslo, Arndt & partner, Berlin och Hopstreet, Bryssel. Brovall har även medverkat i Jan Hoets biennial i Kina; "Western International Art Biennial Yinchuan. Brovall har vunnit flera priser och stipendier och är representerad av flera museer såsom Moderna Museet, Stockholm, Frederick R. Weisman Art Foundation, USA, Kaviar Factory, Lofoten, Uppsala konstmuseum och Malmö konstmuseum.

Jakob Krajcik (Stockholm, 1973) bor och arbetar i Stockholm. Krajcik arbetar med skulptur och måleri och har tidigare samarbetat med bland andra Galleri Peter Bergman och Steinsland Berliner. I Jakob Krajciks skulpturala arbeten återfinns ofta modeller av byggnader och interiörer. Krajcik har medverkat i en mängd utställning i Sverige, däribland Norrtälje konsthall, hangmenProjects, Makaroni, Stockholm, Konstapoteket, Malmö, Kunsthalle CCA Andratx, Mallorca, Galleri Rostrum, Malmö och Gelesborgs konsthall. Krajcik är representerad av flera museer och landsting: CCA Kunsthalle Andratx, Mallorca, Göteborgs Kulturnämnd, Sveriges Allmänna Konstförening, Statens Konstråd, Örebro Landsting, Norrtälje Landsting och Folkets Hus & Parker.

Review:
Slöör, Susanna. "Subjektets doningar och boningar". Om Konst. 2017.11.08

----------------------------------

Veronica Brovall and Jakob Krajcik: GAP

November 3 -  December 9, 2017
Opening: Friday November 3 at 5.00 - 9.00 pm


hangmenProjects are very pleased to present Veronica Brovall and Jakob Krajcik in an exhibition that the artists chose to call GAP. The word gap, with synonyms such as wide opened mouth, throat, jaw, hole, crack, void, scream and roar, reflects the darkness of which their work is characterized. At the same time, their working process is characterized by a strong forward-looking energy, inventiveness and creativity, it’s these characteristics that compelled us to match these two artists . The exhibition presents new works by Brovall and Krajcik. These works forces us to see something else beyond what we recognize, works that become a play or a fantasy, where the making is the focus rather than the object itself. and where manliness becomes a material and a means of appropriating strength.

Veronica Brovall (Falun, 1975) lives and works in Berlin. Brovall has participated with sculptures and collages in numerous group exhibitions throughout Europe and the United States such as Bildmuseet, Umeå, Martha Herford, Tyskland, Kumu Museum of Art, Tallin, Autocenter, Berlin, Kunstverein Schwerin, Sint-Lukas Gallery, Brussels, Overgaden Institute for Contemporary Art, Copenhagen, Kalmar Art Museum, Uppsala Art Museum, Norrtälje Art Museum, Kristinehamns Art Museum, Malmö Art Museum, Rod Bianco, Oslo, Arndt & partner, Berlin, Hopstreet, Brussels. Brovall also have participated in Jan Hoets biennial in China "Western International Art Biennial Yinchuan. Brovall has achieved several prices and grants and she is represented with larger sculptures in collections like Moderna Museet, Stockholm, Frederick R. Weisman Art Foundation, USA, Kaviar Factory, Lofoten, Uppsala Art museum and Malmö Art museum.

Jakob Krajcik (Stockholm, 1973) lives and works in Stockholm. Krajcik works with sculpture and painting and has previously collaborated with other galleries, such as Peter Bergman and Steinsland Berliner. Models of buildings and interiors are recurring themes in Jakob Krajik's sculptural works. Krajcik has participated in numerous exhibitions such as Norrtälje konsthall, hangmenProjects, Makaroni, Stockholm, Konstapoteket, Malmö, Kunsthalle CCA Andratx, Mallorca, Galleri Rostrum, Malmö and Gelesborgs konsthall. Krajcik is represented by several museums and councils: CCA Kunsthalle Andratx, Mallorca, Göteborgs Kulturnämnd, Sveriges Allmänna Konstförening, Statens Konstråd, Örebro Landsting, Norrtälje Landsting and Folkets Hus & Parker.